• 0109
  • این محصول ویدئو ندارد

دستگیره رزت مدل آلتین

کد محصول: BA0109
رنگ: MAB/SN/CP
تعداد در جعبه: 20 عدد
سایز جعبه: 31.5*33.5*39
وزن: 19 کیلوگرم
جنس: زاماک
مدل های موجود: سوئیچی