• 900-door-closer
  • این محصول ویدئو ندارد

فنرآرام بند درب سری 900

تعداد در جعبه: 10 عدد
سایز جعبه: 16.3*32.3*51
وزن: 25.5 کیلوگرم
مدل های موجود: 900 BC , 990 BC-DA
اطلاعات دیگر: باتیس - batis