آرشیو خبرها

مالیات های جدید در راه است ؛ چینش جدید مالیات مسکن

اکتبر 23, 2013

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، دور تازه رایزنی موافقان «تنظیم بازار مکسن با مالیات» ، از طریق کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس در شرف انجام است، تا مخالفتی که دوسال پیش در دولت هنگام تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، با بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به عمل آمد، جبران شود و مالیات های جدید مسکن به لایحه اضافه شود.مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن گفت : از میان مالیات های پیشنهادی، فعلاً مالیات بر معاملات مکرر ، به تصویب اولیه رسیده و قصد داریم برای تنزل تعداد خانه های خالی از 7/7 درصد کنونی به سطح استاندارد 3 تا 5 درصد ، مالیات بر خانه های خالی را نیز اضافه کنیم.

بازگشت به خبرها