جذب نمایندگی

لطفا از آدرس زیر فرم مربوط را دانلود کنید و پس از تکمیل به شماره فاکس 88539020 و یا آدرس ایمیل info@batis.biz بفرمایید.

 فرم مشخصات نمایندگان شرکت باتیس