• قفل کتابی
  • این محصول ویدئو ندارد

قفل کتابی روکش دار

کد محصول: BA80010
سایز جعبه: 19.5*28*28
وزن: 27 کیلوگرم
مدل های موجود: 103-93-83
اطلاعات دیگر: 5کلید برنجی کامپیوتری