• 2.5
  • این محصول ویدئو ندارد

قفل درب سایز 2.5

کد محصول: BA10012
تعداد در جعبه: 60 عدد
سایز جعبه: 38*29*27
وزن: 31.5 کیلوگرم
مدل های موجود: سوئیچی
اطلاعات دیگر: همراه با سیلندر