• 5565
  • این محصول ویدئو ندارد

قفل درب آلومینیومی سایز 3.5

کد محصول: BA10011
تعداد در جعبه: 30 عدد
سایز جعبه: 14*26*35
وزن: 16 کیلوگرم
مدل های موجود: سوئیچی